Monday, December 28, 2015

FIRST GOVERNMENT EPC PROJECTFIRST GOVERNMENT EPC PROJECT
 
Nama Projek: 
Projek Penjimatan Elektrik Di Bangunan-Bangunan Kerajaan Melalui Kaedah Energy Performance Contract (EPC) di Politeknik Merlimau Melaka.


Syarikat/Agensi yang terlibat : 
Syarikat Taiace Engineering Sdn Bhd dan Politeknik Merlimau Melaka


  • Proof of Contrac (POC) telah ditandatangani bagi pelaksanaan EPC di PMM  pada 20 Februari 2012 dan penjimatan elektrik sebanyak 17% telah disahkan oleh GreenTech Malaysia sebagai juruaudit.
  • Tempoh Kontrak bagi pelaksanaan EPC sebagaimana peruntukan di dalam Kontrak adalah selama 80 bulan iaitu 6 tahun 8 bulan.
  • Pihak syarikat akan menanggung kos penyelenggaran  dengan erti kata lain tiada sebarang kos ditanggung oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh kontrak. 
  • Keseluruhan peralatan dan wang penjimatan menjadi milik kerajaan setelah tamat kontrak 80 bulan selesai. Pemindahan teknologi dan kepakaran juga akan dilakukan sepanjang kontrak

  • Pihak syarikat akan menanggung kos bagi latihan (Kos latihan Pengurusan Tenaga bertauliah) bagi setiap politeknik yang terlibat.  Energy Manager Training Course (EMTC) adalah kursus berbayar yang disediakan oleh MGTC
  • Bayaran perkhidmatan kepada syarikat diambil dari jumlah perjimatan yang dihasilkan iaitu pada kadar nisbah perkongsian 80% Taiace; 20% Kerajaan sepanjang tempoh kontrak selama 80 bulan.

No comments: